Gymnastiekvereniging De Tuutwulp

 
 

 Corona nieuws


Beste leden van de Tuutwulp.

 17 augustus 2020

 Vandaag is het weer zover, de vakantie voorbij en mogen we weer beginnen met de sportlessen binnen. Wij zijn blij jullie weer te mogen ontvangen en we verwachten dan ook dat het een sportief jaar gaat worden.

Helaas heeft het Corona virus nog invloed op ons leven. Maar dat staat ons niet in de weg om het sporten weer op te pakken. Toch hier onder een aantal regels die ons gaan helpen om kans op Corona zo klein mogelijk te maken.

Veel sportplezier gewenst!

De basisregels zijn:
• Heb je klachten? Zoals hoesten, verkoudheid en koorts?
BLIJF DAN THUIS.
• Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). Volg bij binnenkomst van de sporthal, de looproute! Ouders zo kort mogelijk ophouden in de kleedkamer.
• Was je handen bij binnenkomst.
• Kleed je thuis aan en kom dus in de sportkleding.

In het kort de spelregels voor het sporten:
• Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens sporten hoeft er geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
• Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers.
• Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
• Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen, is niet toegestaan.
Hallo gymnasten en ouders,

Goed nieuws!!!
Wij mogen weer gymmen en turnen.
Vanaf maandag 11 mei starten de lessen. De lessen mogen helaas nog niet binnen plaatsvinden i.v.m COVID-19.

Wij gaan op de volgende locatie ‘buiten’ gymmen:
Op het schoolplein achter de St. Gerardus Majella school in Nieuw-Schoonebeek.
Adres: Europaweg 149,
7766 AE Nieuw Schoonebeek

Bij regen:
Bij regen gaan de lessen niet door.
Houd voor actuele informatie de website en Facebook in de gaten.

Lestijden gymnastiek maandag:
15.15-16.00 uur peuters, kleuters en groep 1 en 2 van de basisschool
16.00-17.00 uur groep 3 en 4 van de basisschool
17.00-18.00 uur groep 5, 6 en 7 van de basisschool
18.00-19.00 uur groep 8 en voortgezet onderwijs
Neem je eigen bidon mee!

Lestijden turnselectie zaterdag:
09.00-10.30 uur.
Neem je eigen matje en bidon mee!

Waar verzamelen voor aanvang les:
Verzamelen bij het muurtje voor de groep 1/2 ingang. Rianne komt de kinderen halen. Ouders zijn niet welkom op het plein.

Het is belangrijk onderstaande Veiligheid- en hygiëneregels goed door te nemen.

Veiligheid- en hygiëneregels voor sporters:
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie, plaats je fiets in het daarvoor bestemde fietsenhok naast de school;
• kom in sportkleding naar de sportlocatie en zorg voor goede buiten schoenen en gepaste kleding afhankelijk van de temperatuur. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
• kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
• sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
• verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

De trainster houdt 1,5 meter afstand met alle kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact).

Kom je niet, meld je dan vroegtijdig af bij Rianne. Tel: 06-21992897

Tot volgende week!

Met sportieve groet,


Nieuw-Schoonebeek, 23 april 2020


Het bestuur vraagtde leden en de ouders/verzorgers van de kinderleden, aandacht voor het volgende.

Ten eerste hopen wij dat alle leden in goede gezondheid zijn met elkaar en willen graag onze informatie met u delen en vragen om uw steun en begrip voor de door het virus ontstane problemen.


Door de verlengde maatregelen rondom het coronavirus wordt ook de sportsector hard getroffen en gaan hierdoor zeer onzekere tijden tegemoet.

De overheid geeft daarom besloten om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) ook open te stellen voor de sportverenigingen. Helaas zullen wij daar geen gebruik van kunnen maken, omdat door ons niet aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan.


Rond de 28 april zal de contributie van uw bankrekening worden afgeschreven. Wij begrijpen dat wij  leven in een vreemde situatie, waarin er geen lessen plaatsvinden en er niet getraind kan worden in de sporthal, maar toch contributie wordt geïnd.

Wij, het bestuur volgt hierbij de landelijke richtlijnen zoals die worden gehanteerd door de NOC/NSF in deze corona tijd.

Het heeft grote nadelige gevolgen voor ons mooie gymnastiek vereniging de Tuutwulp als we nu de contributie stopzetten.

Namelijk de salarissen, de sociale verplichtingen, de verzekering, de belastingen, al deze uitgaven dienen wel betaald te worden.


Het bestuur hoopt dan ook op de coulance van alle leden voor wat betreft de betaling van de contributie, door niet deze terug te laten boeken door de bank. Wij dienen namelijk te betalen voor elke terugboeking!!

Het bestuur vindt het zeer vervelend, dat wij u met dit soort berichtgeving moeten confronteren, maar hopen dat het corona virus niet de saamhorigheid van onze leden aantast die wij zo hoog in het vaandel hebben staan.


Beste leden volg onze berichten op facebook en op deze site.

Reageren kan via info@detuutwulp.nl of het in te vullen contactformulier.


Geachte leden pas goed op jezelf en blijf gezond, zodat wij straks weer vol goede moed kunnen beginnen aan de volgende fase binnen de vereniging.

De vriendelijke sportgroepen

Namens het bestuur,


de secretaris,

H.Olly de Vries